Knihovna exocad

Knihovny pro exocad obsahují kompletní data pro implantologický systém LASAK BioniQ®, jako jsou STL soubory dummy dosedů na implantáty (s šestihranem, bez šestihranu, mostové), dosedy na vlepované báze Uni-Base® a Uni-Base® AN, dosedy na vlepované báze BioCam® (pilíře BioCam®) a data pro pilíře Premill. Knihovny dále obsahují STL soubory skenovacích tělísek a případně nutné konfigurační soubory.

Knihovna LASAK BioniQ® (Uni-Base®), skenovací tělísko – úzké

Knihovna obsahuje univerzální titanové báze Uni-Base® (přímé šroubové kanály) pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.1

   Schéma knihovny pro báze Uni-Base® s úzkým skenovacím tělískem

 

Knihovna LASAK BioniQ® (Uni-Base®, AN), skenovací tělísko – úzké

Knihovna obsahuje univerzální titanové báze Uni-Base® AN (angulované šroubové kanály) pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.0

   Schéma knihovny pro báze Uni-Base® AN s úzkým skenovacím tělískem

 

Knihovna LASAK BioniQ® (Uni-Base®, 3,5 mm), skenovací tělísko – úzké

Povolení ASC s funkcí pohování po 60°.

   Aktuální verze V1.0.1

   Schéma knihovny pro zkrácené báze Uni-Base® a Uni-Base® AN s úzkým skenovacím tělískem

 

Knihovna LASAK BioniQ® (Ti-base), skenovací tělísko – dlouhé

Knihovna obsahuje titanové báze a pilíře Screw-On pro systém BioniQ®. Podpora nejnovější verze exocad.

   Aktuální verze V1.0.3

   Schéma knihovny pro titanové báze s dlouhým skenovacím tělískem

 

Knihovna LASAK BioniQ® (Ti-base), skenovací tělísko – úzké

Knihovna obsahuje titanové báze a pilíře Screw-On pro systém BioniQ®. Podpora nejnovější verze exocad.

   Aktuální verze V1.0.3

   Schéma knihovny pro titanové báze s úzkým skenovacím tělískem

 

Knihovna LASAK BioniQ® (One-piece), skenovací tělísko – dlouhé

Knihovna obsahuje integrální dosedy pro systém BioniQ®. Podpora nejnovější verze exocad.

   Aktuální verze V1.0.3

   Schéma knihovny pro integrální dosedy s dlouhým skenovacím těšlískem

 

Knihovna LASAK BioniQ® (One-piece), skenovací tělísko – úzké

Knihovna obsahuje integrální dosedy pro systém BioniQ®. Podpora nejnovější verze exocad.

   Aktuální verze V1.0.3

   Schéma knihovny pro integrální dosedy s úzkým skenovacím tělískem

 

Knihovna LASAK BioniQ® (Screw-On)

Knihovna obsahuje Screw-On dosedy jak pro pilíře tak i vlepované titanové báze Screw-On pro systém BioniQ®.

   Aktuální verze V1.0.0

 

Knihovna analogů 3D tištěné modely LASAK BioniQ® + IMPLADENT®

Knihovna obsahuje data analogů jak pro systém BioniQ® tak IMPLADENT®.

   Aktuální verze V1.3.0

 

Knihovna LASAK library (Premill), skenovací tělísko – dlouhé

Knihovna obsahuje pilíře Premill pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.0

   Schéma knihovny pilířů Premill s dlouhým skenovacím tělískem

 

Knihovna LASAK library (Premill), skenovací tělísko – úzké

Knihovna obsahuje pilíře Premill pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.0

   Schéma knihovny pilířů Premill s úzkým skenovacím tělískem

 

Knihovna LASAK IMPLADENT® (Ti-base), skenovací tělísko – dlouhé

Knihovna obsahuje titanové báze pro systém IMPLADENT®. Podpora nejnovější verze exocad.

   Aktuální verze V2.0.0

 


Další informace

   Jak nainstalovat knihovnu pro exocad

   Schéma knihovny exocad

   Přehled knihoven exocad