Náhrady meziobratlové ploténky IMPLASPIN

  • Urychlená oseointegrace
  • Vynikající primární stabilita
  • Vysoká pevnost

Funkcí bioaktivní náhrady meziobratlové ploténky je zabránit instabilitě postiženého pohyblivého segmentu bederní nebo krční páteře.

RTG – krční ploténka – IMPLASPIN Bioaktivní implantáty, vyvinuté firmou LASAK, představují novou generaci biomateriálů nahrazujících kostní tkáně. Hlavní charakteristikou bioaktivních implantátů jsou vynikající mechanické vlastnosti a výrazné osteokonduktivní schopnosti jejich povrchu, které přispívají k rychlejšímu a dokonalejšímu vhojení. Implantát je vyráběn z technicky čistého titanu s chemicky upraveným bioaktivním povrchem nebo z Invibio PEEK-OPTIMA™ HA Enhanced se zdrsněným bioaktivním povrchem. Bioaktivní povrch implantátu urychluje oseointegraci (bez intermediální vazivové vrstvy) a svými osteokonduktivními vlastnostmi přispívá ke vzniku mezitělové fúze. Pevné spojení implantátu s kostní tkání zajišťuje rovnoměrné rozložení napětí na rozhraní kosti a zatíženého implantátu, takže nedochází k lokálnímu přetížení kosti a její následné resorpci.

Indikace

  • Degenerativní onemocnění bederní nebo krční páteře
  • Úrazy krční páteře

Osseokonduktivita

Oseokondukční materiál slouží nově rostoucím osteoblastům a osteocytům jako mřížka a vede tak postupující novotvorbu kosti. Povrch bioaktivních titanových implantátů poskytuje tuto „mikro“ mřížku.

Implantáty s bioaktivním povrchem v porovnání s implantáty z čistého titanu nebo materiálu PEEK vykazují větší toleranci k nepříznivým podmínkám vhojování, jakými jsou mezera mezi kostí a implantátem nebo primární nestabilita implantátu.

Bioaktivní titan
Bioaktivní titan
Histologický řez rozhraním titanového implantátu s bioaktivním povrchem a nově vytvořené kostní tkáně po 10 týdnech od implantace. (Originální zvětšení 200x, barveno toluidinovou modří.)

Bioinertní titan
Bioinertní titan
Histologický řez rozhraním titanového implantátu s obrobeným povrchem a nově vytvořené kostní tkáně po 6 týdnech od implantace, (* měkká tkáň). (Originální zvětšení 200x, barveno toluidinovou modří.)

Bioaktivní PEEK
Bioaktivní PEEK
Histologický řez rozhraním implantátu z PEEK-OPTIMA™ s bioaktivním povrchem a nově vytvořené kostní tkáně po 6 týdnech od implantace. (Originální zvětšení 200x, barveno toluidinovou modří.)

Bioinertní PEEK
Bioinertní PEEK
Histologický řez rozhraním implantátu z PEEK-OPTIMA™ s obrobeným povrchem a nově vytvořené kostní tkáně po 6 týdnech od implantace, (* měkká tkáň). (Originální zvětšení 200x, barveno toluidinovou modří.)

Titan a PEEK s bioaktivním povrchem s vysokými osteokonduktivními vlastnostmi vykazují přímé spojení s kostní tkání. Vhojení implantátu s bioinertním obrobeným povrchem probíhá téměř výlučně prostřednictvím vazivového pouzdra (*). 

Krční meziobratlové implantáty IMPLASPIN®

Krční meziobratlový implantát IMPLASPIN – titanKrční meziobratlový implantát IMPLASPIN – OSSEO-PEEK

Bederní meziobratlové implantáty IMPLASPIN®

Bederní meziobratlový implantát IMPLASPIN – titanBederní meziobratlový implantát IMPLASPIN – OSSEO-PEEKBederní meziobratlový implantát IMPLASPIN – titan


Logo InvibioINVIBIO™ a PEEK-OPTIMA™ jsou registrované obchodní značky společnosti Victrex plc nebo společností patřících do její skupiny. Všechna práva vyhrazena.

Ke stažení