Přímé dosedy (One piece)

Zvolte knihovnu dle komponentu a skenovacího tělíska.
Knihovna pro každý druh komponentu obsahuje data pro obě protetické platformy systému BioniQ®, tj. pro modře značené komponenty platformy QR i žlutě značené komponenty platformy QN.

Knihovna LASAK BioniQ® (One-piece)

Knihovna obsahuje integrální dosedy pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.5

   Schéma knihovny pro integrální dosed