Přímé dosedy (One-piece)

Knihovna LASAK BioniQ® (One-piece)

Knihovna obsahuje integrální dosedy pro systém BioniQ®. Součástí knihovny jsou přímé (integrální) dosedy do implantátu pro systém BioniQ®. Knihovna obsahuje data pro obě protetické platformy – BioniQ® QR (modrá) a BioniQ® QN (žlutá), včetně všech typů skenovacích tělísek. Nelze vygenerovat výstup v podobě STL souboru. Pro vyhotovení práce je nutné odeslat přes 3Shape komunikátor do frézovacího centra LASAK.

   Aktuální verze V1.0.5

   Schéma knihovny