Polotvarovaný abutment (Premill)

Zvolte knihovnu dle komponentu a skenovacího tělíska.
Knihovna pro každý druh komponentu obsahuje data pro obě protetické platformy systému BioniQ®, tj. pro modře značené komponenty platformy QR i žlutě značené komponenty platformy QN.

Knihovna LASAK library (Premill)

Knihovna obsahuje pilíře Premill pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.1

   Schéma knihovny pilířů Premill