Přímé dosedy (One-piece)

Knihovna LASAK BioniQ® (One-piece), skenovací tělísko – dlouhé

Knihovna obsahuje data pro obě protetické platformy – BioniQ® QR (modrá) a BioniQ® QN (žlutá). Součástí knihovny jsou integrální dummy (fiktivní) dosedy pro systém BioniQ®. Pro vyhotovení práce je nutné data odeslat do frézovacího centra LASAK.

Použití:
Určeno pro laboratoře a laboratorní skenery.

Určeno pro skenovací tělíska s katalogovými čísly:
BioniQ QR, s šestihranem – dlouhé 2815.00
BioniQ QN, s šestihranem – dlouhé 2840.00

   Aktuální verze V1.0.5

   Schéma knihovny