Přímé dosedy (One-piece)


Upřesněte typ skenovacího tělíska.

Jednotlivé druhy skenovacích tělísek vyžadují použití odpovídající knihovny. V následujícím kroku již bude možné stáhnout knihovnu pro kombinaci konkrétního typu báze a skenovacího tělíska. Knihovny obsahují data pro obě velikosti protetické platformy – BioniQ® QR (modrá) a BioniQ® QN (žlutá). Součástí knihovny jsou integrální dummy (fiktivní) dosedy pro systém BioniQ®. Pro vyhotovení práce je nutné data odeslat do frézovacího centra LASAK.

Zvolte druh skenovacího tělíska