Titanové vlepované báze

Knihovna LASAK IMPLADENT® (Ti-base BioCam®)

Součástí knihovny jsou dosedy pro vlepované titanové báze BioCam® systému IMPLADENT®. Knihovna obsahuje data pro obě protetické řady – IMPLADENT® D2.9 (červená) a D3.7 (zelená).

   Aktuální verze V1.0.0