Přímé dosedy (One-piece)

Knihovna LASAK IMPLADENT® (One-piece)

Součástí knihovny jsou data pro frézování přímých (integrálních) dosedů do implantátu systému IMPLADENT®. Knihovna obsahuje data pro obě protetické řady – IMPLADENT® D2.9 (červená) a D3.7 (zelená). Nelze vygenerovat výstup v podobě STL souboru. Pro vyhotovení práce je nutné odeslat data přes 3Shape komunikátor do frézovacího centra LASAK.

   Aktuální verze V1.0.3