Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop LASAK

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smluvní vztahy mezi obchodní společností LASAK s.r.o., se sídlem Praha 9, Českobrodská 1047/46, PSČ 190 01, IČO: 44265786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 6502, oddíl C, jakožto prodávajícím, (dále také jen „prodávající“), a jinými osobami, jakožto kupujícími, (dále také jen „kupující“).

 

Ceny

Všechny uvedené ceny se řídí ceníkem platným v okamžiku učinění objednávky. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou uvedené vč. aktuální platné sazby DPH a nezahrnují náklady na dopravu, poštovné nebo balné.

 

Objednávka

Seznam zboží na stránkách shop.lasak.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží před odesláním.

 

Uplatnění poukazů a slevových kódů

V našem e-shopu je možné uplatnit slevové kupony. Slevový kupon je možné uplatnit pouze na jednu objednávku. Kód zadejte do políčka v košíku při objednávce. Po zadání kódu a odeslání objednávky bude vaše objednávka upravena.

Na svou první objednávku můžete uplatnit slevový kód „lasak001“. Platnost kódu je do 30. 11. 2021. Každý zákazník má nárok pouze na jedno uplatnění slevového kódu a to na první objednávku uskutečněnou online na e-shopu shop.lasak.cz

Slevu nelze vyměnit za hotovost. Slevu nelze uplatnit při telefonickém ani jiném způsobu objednávky. V případě, že využíváte individuálních podmínek, bude Vám sleva odečtena až z Vaší finální ceny po zanesení Vašich individuálních podmínek. Tyto individuální podmínky budou upraveny na finální faktuře.

 

Individuální podmínky

V případě, že jako zákazník LASAK využíváte individuálních podmínek (slevy atd.), budou tyto podmínky upraveny na finální faktuře.

 

Termíny a ceny dodávek

Datum dodání závisí na zvoleném způsobu dopravy, který je nutno dohodnout při objednávce.

Nabízíme tyto možnosti dopravy:

  • GLS – Standardní doručení 1–2 pracovní dny (při objednávce do 12.00 hod) 85 Kč
  • GLS – Doručení následující pracovní den (při objednávce do 12.00 hod) 97 Kč
  • GLS – Doručení dobírkou 1–2 pracovní dny (při objednávce do 12.00 hod) 145 Kč
  • Osobní odběr Praha (vyzvednutí možné po potvrzení vyřízení objednávky po–pá 8.00–16.30 hod.) 0 Kč

Na území Prahy je možno objednat expresní dodávku kurýrními službami do 3 hodin od objednání. Tento požadavek uveďte do poznámky v objednávce.

Nabízíme také možnost osobního odběru v sídle společnosti LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín v pracovních dnech v době 8:00–16:30 hod.

 

Pojištění zásilek

Zásilky jsou pojištěny dodavatelem pro případ ztráty nebo poškození v průběhu přepravy při využití doporučeného způsobu dopravy. V případě jiného způsobu dopravy se pojistné účtuje zvlášť. Přechod rizika se uskutečňuje v okamžiku převzetí zásilky odběratelem.

 

Způsob balení materiálu

Materiál je balen do uzavřených obalů, vždy opatřených identifikačními štítky, po expedici ze skladu je dále opatřen přepravním obalem zajišťujícím bezpečnou dodávku odběrateli. Implantáty, PORESORB®-TCP, OssaBase®-HA, IMPLASPIN® a Cytoplast® membrány se dodávají ve sterilním balení, ostatní výrobky nesterilní. Zákazník je povinen si zásilku překontrolovat a v případě porušení obalu nebo nekompletnosti zásilky ji neprodleně reklamovat u dodavatele.

 

Výměna a vrácení materiálu

Rozhodne-li se odběratel objednaný a řádně dodaný materiál vyměnit nebo vrátit, může tak učinit, a to výhradně v neporušeném obalu a pouze do 7 dnů ode dne dodání. Vzniklé dodatečné přepravní náklady hradí odběratel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího (výroba na zakázku).

 

Platební podmínky

Za standardní platební podmínku se považuje dodání materiálu na fakturu se splatností 14 dnů ode dne vystavení, přičemž datum vystavení faktury je i datem expedice. V případě prodlení s úhradou faktury si dodavatel vyhrazuje právo změnit platební podmínku na dodávky realizované na dobírku, eventuálně na platbu předem. V případě prodlení s úhradou faktury účtujeme úrok z prodlení 0,1 % za den.

 

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Obrázky a ochranné známky

Použité obrázky věrně zobrazují dané výrobky. Přesto se mohou reálné výrobky od vyobrazených odlišovat provedením nebo barevným odstínem. Použité obrázky nezobrazují výrobky v reálně velikosti, není-li výslovně uvedeno jinak.

Astra Tech®, CEREC® a OsseoSpeed® jsou registrované obchodní známky Dentsply Sirona Inc., USA. CAMLOG® je registrovaná obchodní známka CAMLOG Biotechnologies AG, Switzerland. Cytoplast® je registrovaná obchodní známka Osteogenics Biomedical, Inc. Collagene AT® je registrovaná obchodní známka společnosti CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA S.r.l. NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní známky Nobel Biocare Holding AG, Switzerland. Straumann® a synOcta® jsou registrované,obchodní známky a RoxolidTM je obchodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.

 

Ochrana osobních údajů a používání cookies

Odesláním objednávky souhlasí kupující s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání souhlasu zpracovávány společností LASAK s.r.o., IČO: 44265786, se sídlem Českobrodská 1047/46, Praha 9 – Hloubětín, jakožto správcem internetových stránek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Odesláním objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů společností LASAK s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na info@lasak.cz nebo zasláním na adresu LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín. Poskytnuté osobní údaje mohou být předány třetím osobám pouze pro účely expedice zásilek prostřednictvím zasílatelské firmy. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Je-li některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Odesláním objednávky prodávajícímu deklaruje kupující svůj výslovný souhlas s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek platných v den odeslání objednávky prodávajícímu, a to včetně ujednání o cenách zboží.

LASAK s.r.o. si vyhrazuje právo své výrobky modifikovat, ukončit jejich výrobu nebo změnit jejich specifikaci a cenu bez předchozího upozornění.