Přímé dosedy (One-piece)

Knihovna LASAK IMPLADENT® (One-piece)

Součástí knihovny jsou data pro frézování přímých (integrálních) dosedů do implantátu systému IMPLADENT®. Knihovna obsahuje data pro obě protetické řady – IMPLADENT® D2.9 (červená) a D3.7 (zelená). Součástí knihovny jsou integrální dummy (fiktivní) dosedy pro systém IMPLADENT®. Pro vyhotovení práce je nutné data odeslat do frézovacího centra LASAK.

   Aktuální verze V2.0.0