Vlepované báze Uni-Base

Knihovny jsou rozdělné na báze Uni-Base® – přímé, které umožňují zhotovení standardního přímého šroubového kanálu, báze Uni-Base® AN – angulované, se kterými je možné zhotovit angulované šroubové kanály a báze Uni-Base® – zkrácené pro báze manuálně zkrácené, tak aby Vaše individuální protetická práce dosáhla co nejlepšího estetického výsledku. Knihovny obsahují data pro obě protetické platformy – BioniQ® QR (modrá) a BioniQ® QN (žlutá).

Upřesněte kategorii produktu