Šroubované práce (Screw-On)

Knihovna LASAK BioniQ® (Screw-On), skenovací tělísko Screw-On

Součástí knihovny jsou dosedy pro šroubované práce na pilířich Screw-On BioniQ®.

   Aktuální verze V1.1.0

   Schéma knihovny