3D tisk modelů

Zvolte knihovnu dle komponentu a skenovacího tělíska.
Knihovna pro každý druh komponentu obsahuje data pro obě protetické platformy systému BioniQ®, tj. pro modře značené komponenty platformy QR i žlutě značené komponenty platformy QN.

Knihovna analogů 3D tištěné modely LASAK BioniQ®

Knihovna obsahuje data analogů pro systém BioniQ®.

   Aktuální verze V1.3.0