Přímé dosedy (One-piece)

Knihovna LASAK IMPLADENT® (One-piece)

Součástí knihovny jsou data pro frézování přímých (integrálních) dosedů do implantátu systému IMPLADENT®. Knihovna obsahuje data pro obě protetické řady – IMPLADENT® D2.9 (červená) a D3.7 (zelená).

   Aktuální verze V1.0.0