Šroubované práce (Screw-On)

Zvolte knihovnu dle komponentu a skenovacího tělíska.
Knihovna pro každý druh komponentu obsahuje data pro obě protetické platformy systému BioniQ®, tj. pro modře značené komponenty platformy QR i žlutě značené komponenty platformy QN.

Knihovna LASAK BioniQ® (Screw-On), skenovací tělísko Screw-On

Knihovna obsahuje dosedy pro přímé a angulované pilíře Screw-On pro systém BioniQ®.

   Aktuální verze V1.0.0

   Schéma knihovny pro integrální dosedy s úzkým skenovacím tělískem