Proč implantáty LASAK

Systémy zubních implantátů LASAK – IMPLADENT® a BioniQ® jsou vhodné prakticky pro každého. Mohou je mít jak mladí lidé, kteří přišli o jeden nebo více zubů při úrazu, tak lidé ve vyšším věku. Systémy implantátů společnosti LASAK nabízejí stovky různých komponent pro individuální léčbu každého pacienta. Implantáty dosahují perfektní funkčnosti, dlouhodobé životnosti a přinášejí vysoký estetický výsledek.

 

LASAK – české implantáty s doživotní zárukou

Ocenění Česká hlava 2010 za nejlepší technologickou a výrobkovou inovaci v ČR

Implantáty společnosti LASAK jsou nejpoužívanějšími systémy zubních implantátů
v České republice.
Zároveň jsou rozšířeny ve více než dvaceti zemích světa (Německu, Švédsku, Dánsku, Španělsku, Finsku, Polsku, Belgii atd.). Kvalita ošetření implantáty BioniQ® byla potvrzena klinickou studií1 publikovanou ve špičkovém implantologickém periodiku International Journal of Oral and Maxillofacial Implants (JOMI) amerického nakladatelství Quintessence publishing Co Inc.

BIO povrch zubní náhrady, který byl vyvinutý společností LASAK, urychluje tvorbu kostní tkáně na povrchu implantátu a výrazně zkracuje vhojovací dobu a tím i celý proces ošetření. V některých případech je možné implantáty zatěžovat okamžitě po jejich zavedení. Tento přínos potvrzují klinické testy uveřejněné v řadě stomatologických i mimooborových publikací. V testech byla potvrzena 98,8% úspěšnost vhojení implantátu. BIO povrch byl první hydrofilní bioaktivní povrch titanových implantátů uvedený na evropský trh a tento koncept povrchové úpravy byl následován mnoha předními světovými výrobci. V současné době se tato povrchová úprava implantátu používá po celém světě.

Za inovativní bioaktivní povrch zubních implantátů IMPLADENT® získala společnost LASAK prestižní vědecké ocenění Česká hlava 2010 v kategorii Industrie – za nejlepší technologickou a výrobkovou inovaci v ČR. O udělení tohoto nejprestižnějšího českého vědeckého ocenění rozhodla jedenáctičlenná odborná porota. Tento BIO povrch je využíván taktéž pro implantáty BioniQ®.

Společnost LASAK je ryze český výrobce. Kanceláře i výroba se nacházejí v České republice – konkrétně v Praze a Mnichově Hradišti. Výrobky LASAK špičkové kvality tu vznikají pod rukama vysoce kvalifikovaných českých zaměstnanců napříč všemi, pravidelně validovanými a auditovanými, výrobními procesy.

Na implantáty je poskytována doživotní záruka. Garantujeme, že pokud u implantátu dojde k jeho vyloučení, poskytne společnost LASAK Vašemu lékaři v rámci garančního programu nový implantát včetně krycího šroubku nebo vhojovacícho válečku zdarma.

Výhody zubních implantátů LASAK

> Krátká doba vhojení

Ukázka zavedeného implantátu LASAK

Klinické studie prokázaly, že unikátní BIO povrch zubních implantátů, který urychluje tvorbu kostní tkáně, výrazně zkracuje vhojovací dobu implantátů. V některých případech můžete zubní náhrady zatěžovat okamžitě.

> Rychlé a téměř bezbolestné zavedení

Zavedení jednoho implantátu trvá přibližně 15 minut. Implantáty jsou zaváděny při lokálním umrtvení. Ošetření je méně bolestivé než zákroky, které se provádějí u jiných typů zubních náhrad, např. broušení zubů u zubního můstku. Bolest při zákroku přirovnávají pacienti k bolesti při jednoduchém trhání zubu.

> Estetická zubní náhrada

Váš lékař má na výběr ze stovek různých komponent zubních náhrad pro vhodné a estetické řešení Vašich individuálních potřeb.

> Stabilita a pevnost

Využití šroubového tvaru implantátu a dalších stabilizačních prvků zajišťuje perfektní stabilitu zubních náhrad. Bioaktivní povrch implantátů pevně spojuje kost s povrchem zubního implantátu. Zároveň jsou zubní náhrady navrženy tak, aby při zatížení zubu rovnoměrně rozložily mechanické napětí.

> Životnost

Životnost implantátu závisí z velké části na pacientovi a pečlivosti, s jakou se o zubní náhradu stará. Musíte dbát na pravidelnou a důkladnou ústní hygienu, neboť dobré hygienické podmínky ústní dutiny jsou naprosto nutné. Pokud budete o implantáty řádně pečovat, dá se předpokládat, že Vám budou sloužit do konce života.

Druhy systémů zubních implantátů

V současné době společnost LASAK nabízí dva druhy systémů zubních implantátů:

> Implantáty IMPLADENT®

IMPLADENT® je nejpoužívanějším systémem zubních náhrad v České republice. Za mnoho let klinického používání unikátního bioaktivního povrchu je řazen mezi světovou špičku. Systém IMPLADENT® je taktéž využíván v řadě dalších evropských zemí. Na trh byl systém uveden v roce 1993.

> Implantáty BioniQ®

Systém zubních náhrad BioniQ® byl uveden na trh v roce 2013 a navazuje na svého úspěšného předchůdce – systém IMPLADENT®. Využívá stejného BIO povrchu jako IMPLADENT® a současně následuje nejmodernější trendy v implantologii.

 

Zubní implantáty jsou vyrobeny z čistého titanu – materiálu, který kostní tkáň neodmítá jako cizí, ale naopak se s ním přímo a pevně spojí. Implantáty jsou vyráběny v souladu s mezinárodně platnou normou ISO 13485.

 

 

1. Novák Z., Strnad J., Nesvadba R., Kamprle J., Strnad Z.: Marginal bone response of submerged and non-submerged osteoconductive alkali-etched implants in thick and thin biotypes: A 2-year clinical follow-up study; Int J Oral Maxillofac Implants. 2019;34(5):1184-1194.