Zubní implantáty IMPLADENT

Zubní implantáty IMPLADENT

 • Bioaktivní, nanostrukturovaný a hydrofilní povrch
  implantátů
 • Dlouhodobá vědecká dokumentace
 • Dva tvary šroubovaných implantátů – kónický
  ACCEL – tapered a válcovitý Straight

Systém zubních implantátů IMPLADENT®

 • Dentální, dvoufázový, implantologický systém umožňující diferenciovanou a pro každého pacienta individuálně volenou terapii.
 • Dvoufázový postup respektuje podmínky pro úspěšné vhojení implantátu. Implantát po dobu vhojovací fáze není zatížen a je překryt sliznicí a izolován od ústní dutiny.
 • Vhodný pro pozdní, zpožděnou i okamžitou implantaci.
 • Obsahuje řadu protetických komponent pro perfektní estetiku ošetření a vhodná provizorní řešení.
 • Normované instrumentárium garantující atraumatickou chirurgii při zavádění zubních implantátů a dosažení dokonalé kongruence mezi implantátem a kostním lůžkem.

Druhy zubních implantátů Impladent

Systém zubních implantátů IMPLADENT® se řadí ke světově uznávaným systémům, vyhovující ve všech technických detailech mezinárodnímu konsensu v požadavcích na materiál a design. Vývoj, výroba a servis implantačního systému IMPLADENT® podléhá zavedenému systému řízení jakosti podle norem ISO 9001 a ISO 13485.

Zubní implantáty IMPLADENT® byly uvedeny na trh v roce 1993. Od té doby je systematicky vyhodnocována úspěšnost jejich vhojování a výsledky jsou publikovány v odborných stomatologických periodikách i v mimooborových publikacích. Zubní implantáty IMPLADENT® jsou rozšířeny nejenom v České Republice, ale je také vyváženy do řady dalších zemí (např. Německo, Švédsko, Finsko, Belgie, Slovensko, Polsko, Litva, Ukrajina a další).

Ke stažení