Hypro-Sorb M

 • Resorbovatelná dvouvrstvá membrána
 • Podporuje proces hojení
 • Biologicky vstřebán do 6 měsíců

Hypro-Sorb® M je dvoufázová, biologicky vstřebatelná, měkká porézní membrána pro řízenou tkáňovou a kostní regeneraci s hemostatickýrn účinkem, kterou je možné aplikovat i v suchém stavu.

Hypro-Sorb® M má specifickou aktivitu k trombocytům a indukuje uvolňování koagulačních faktorů, které spolu s faktory krevní plazmy podporují vznik fibrinu. Mezi další tkáňové interakce patří inhibice kolagenolytické aktivity výpotku rány, podpora granulace, epitelizace, podpora hojení měkkých tkání a řízená tkáňová regenerace (Guided Tissue Regeneration – GTR). Hypro-Sorb® M je vynikajícím prostředkem pro řízenou kostní regeneraci díky mohutnému uvolňování růstových faktorů (TGF a PDGF) z vysoce koncentrovaných trombocytů. TGF a PDGF jsou přirozené peptidy, které spouštějící množení buněk a kostní regeneraci.

Hypro-Sorb M – resorbovatelná membrána

Vlastnosti

 • 99,9% kolagen typu I, zbavený telopeptidu.
 • Rychle se přizpůsobuje defektu díky svým silně hydrofilním vlastnostem.
 • Lze přichytit pomocí špendlíků a šicího materiálu.
 • Vizuálně nezaměnitelná drsná strana a hladká strana.
 • Dobře dokumentovaná bezpečnost atelokolagenu, prokázaná klinickou zkušeností.
 • Vysoký stupeň tkáňové biokompatibility s vynikajícími charakteristikami pro hojení ran.
 • Speciálně konstruovaná dvoufázová membrána představuje vynikající matrici kolagenu typu I pro integraci kosti na drsné porézní straně i pro adhezi k měkkým tkáním a hojení na hladké straně matrice.
 • Bariérová funkce trvá dostatečně dlouho a materiál je biologicky zcela vstřebán během 6 měsíců.
 • Biologicky vstřebatelný, není nutná druhá operace pro odstranění membrány.
 • Nové membrány o síle 0,3 mm nabízejí lepší manipulovatelnost a kladou menší nároky na objem měkkých tkání.

Indikace

Čelistní chirurgie a implantologie

 • Cystektomie
 • Segmentální narůstání alveolárního výrůstku
 • Elevace dna sinu
 • Resekce kořenového vrcholu
 • Vyplňování alveol po odstranění v předprotetické chirurgické praxi
 • Periimplantitida
 • Rozštěp rtu a patra

Ke stažení