Výhody systému BioniQ

Výhody a popis implantátu BioniQ

Q-Lock® spojení

Detail Q-Lock spojení implantát-pilíř BioniQ Unikátní kombinace čtyř stabilizujících konstrukčních prvků:

 • hlubokého kuželu, který zaručuje stabilitu a těsnost spojení,
 • masivního šestihranu sloužícího jako antirotační prvek,
 • zpevňujícího válce – tube in tube,
 • kuželového dosedu šroubku.

Vysoká pevnost spojení implantát-pilíř (nezávislá studie ČVUT)

Zkouškou pevnosti (dle ISO 14801) se prověřuje namáhání implantátu a pilíře kinematikou žvýkání. Počet 5 mil. cyklů, po které zkouška pevnosti spojení implantát-pilíř-šroub probíhá, odpovídá zhruba 20 letům života implantátu.

Grafy mezního zatížení spojení implantát-pilíř BioniQ

Zdroje: M. Wieland, H. Hornberger, Mechanical testing of fatigue strength, Bone level implant scientific overview, Starget 2010–1, experimentální data LASAK, zpráva – akreditovaná zkušební laboratoř mechanických zkoušek ČVUT Praha, Nobel Biocare, leták Smaller and stronger. 

Jedno instrumentárium pro všechny druhy implantátů

Instrumentárium BioniQ

 • Minimalizovaný počet nástrojů
 • Stejné nástroje pro obě protetické platformy
 • Vše pro chirurgické i protetické ošetření v jedné kazetě
 • Nástroje pro implantáty Straight i Tapered v jedné kazetě
 • Stejné nástroje pro implantáty BioniQ® i BioniQ® Plus

 

Jeden šroubovák na všechny šrouby systému

Na fixační šrouby do cementovaných i šroubovaných pilířů, stejně jako na šrouby pro fixaci konstrukce používáte jeden šroubovák hex 1.25.

Podpora plánovacích softwarů

Knihovny implantátů BioniQ® jsou dostupné v následujících plánovacích systémech:

 • 3Shape (Implant Studio)
 • Dental Wings (coDiagnostiX)
 • Planmeca (Planmeca Romexis)
 • Vatech (Ez3D)
 • Newtom – CAMOSCI (NNT)
 • MyRay (iRYS)
 • Blue Sky Bio (Blue Sky Plan)
 • Swissmeda (SMOP)
 • ProDigiDent (ImplaStation)
 • Leaf Implant (OnDemand3D)
 • ACTEON (AIS 3D App)