Knihovna 3Shape

Knihovny pro 3Shape obsahují kompletní data pro celý implantologický systém LASAK BioniQ®, jako jsou STL soubory dosedů na implantáty (s šestihranem, bez šestihranu, mostové), dosedy na vlepované báze BioCam® (pilíře BioCam®) a data pro pilíře Premill. Knihovny dále obsahují STL soubory skenovacích tělísek a případně nutné konfigurační soubory.

Pozn.: Knihovnu je možné instalovat od DS 2015.

Knihovna LASAK BioniQ® (Ti-base)

Knihovna obsahuje titanové báze a pilíře Screw-On pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.2

   Schéma knihovny pro titanové báze

 

Knihovna LASAK BioniQ® (One-piece)

Knihovna obsahuje integrální dosedy pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.5

   Schéma knihovny pro integrální dosed

 

Knihovna LASAK library (Premill)

Knihovna obsahuje pilíře Premill pro systém BioniQ®

   Aktuální verze V1.0.1

   Schéma knihovny pilířů Premill

 


Další informace

 Jak nainstalovat knihovnu pro 3Shape

 Schéma knihovny 3Shape

 Video instalace knihoven

 Historie knihoven 3Shape