Seminář IMPLANTOLOGIE 2022: Přednášející

 

MUDr. Jan Dražan (CZ)MUDr. Jan Dražan (CZ)

Soukromá praxe Dentkomplex s.r.o.

 • V roce 2004 absolvoval I. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor stomatologie,
 • v letech 2004–2007 působil v soukromé praxi ve Slaném,
 • od roku 2007 provozuje stomatologickou kliniku Dentkomplex ve Slaném,
 • v roce 2013 absolvoval Implant & Aesthetic Academy,
 • zaměřuje se na parodontologii, implantologii, chirurgické výkony, autotransplantaci a protetiku,
 • je členem České parodontologické společnosti, Implantologického klubu ČR, Asociace mikroskopické stomatologie – ProMikro,
 • pravidelně přednáší v České republice i v zahraničí,
 • aktivně se podílí na vývoji a klinickém testování nových dentálních implantátů.

 


 

Kai Fischer, Dr.med.dent. (DE)Dr. med. dent. Kai Fischer (DE)

Soukromá praxe Dr. med. Dent. Kai Fischer

 • V roce 2009 úspěšně absolvoval studium stomatologie na německé univerzitě ve Würzburgu,
 • mezi roky 2010–2012 pracoval jako stomatolog a studoval postgraduální program parodontologie Německé parodontologické společnosti (DGParo e.V.) na Poliklinice záchovné stomatologie a parodontologie ve Würzburgu,
 • v roce 2011 promoval a získal titul Dr. med. dent,
 • v roce 2013 působil jako parodontologický specialista v Německé parodontologické společnosti (DGParo e.V.),
 • mezi lety 2013–2014 byl čestným vědeckým pracovníkem a asistentem na oddělení parodontologie Eastman Dental Clinic, UCL v Londýně ve Velké Británii,
 • v letech 2014–2016 působil jako odborný asistent na Oddělení parodontologie na Univerzitě Witten/Herdecke v Německu,
 • od roku 2017 pracuje v soukromé stomatologické praxi ve Würzburgu,
 • od roku 2017 je veden jako parodontologický specialista ve Stomatologické komoře Vestfálsko-Lippe (ZÄKWL),
 • je externím odborným asistentem na Oddělení parodontologie a periimplantátových onemocnění na švýcarské Univerzitě v Curychu,
 • působí jako externí odborný asistent na Oddělení parodontologie na Univerzitě Witten/Herdecke v Německu,
 • je členem předsednictva Bone, Biomaterials & Beyond Academy (BBBA),
 • spolupracuje s ITI – International Team for Implantology (Mezinárodním týmem pro implantologii),
 • publikuje články na národní i mezinárodní úrovni v recenzovaných vědeckých časopisech, pravidelně přednáší na témata v oborech parodontologie a stomatologické implantologie a ve své výzkumné a vědecké práci je zaměřen na hodnocení gingiválního biotypu, zachování alveolárního výběžku po extrakci zubu a rozšíření měkké tkáně pomocí kolagenních matric.

 


 

MUDr. Dana Kopecká Ph.D. (CZ)MUDr. Dana Kopecká Ph.D. (CZ)

Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

 • V roce 1987 absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor stomatologie,
 • v letech 1987–1990 pracovala jako obvodní stomatolog v Mostě a Chlumci nad Cidlinou,
 • v roce 1990 složila atestaci I. stupně v oboru stomatologie,
 • od roku 1993 působila jako odborná asistentka na Oddělení dentoalveolární chirurgie Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové,
 • v letech 1997–2001 absolvovala postgraduální vědecké studium na LF UK v Hradci Králové v oboru stomatologie,
 • od roku 2003 pracuje jako zubní lékařka na oddělení dentální implantologie Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové,
 • je členkou České stomatologické komory a Implantologického klubu České republiky.

 


 

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (CZ)Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (CZ)

Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

 • V roce 1977 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor stomatologie,
 • od roku 1977 pracuje jako zubní lékař na Stomatologické klinice LF UK v Hradci Králové,
 • v roce 1990 obhájil kandidátskou disertační práci,
 • v roce 1996 byl jmenován docentem,
 • v roce 1997 byl jmenován vedoucím nově vzniklého Implantologického centra Stomatologické kliniky v Hradci Králové,
 • v roce 2001 vedl tým, se kterým publikoval první českou učebnici implantologie, v roce 2017 vyšlo její 3. vydání,
 • v roce 2013 byl jmenován profesorem stomatologie,
 • od roku 1992 se věnuje zubní implantologii a je považován za průkopníka v této oblasti nejen v České republice, ale i ve střední a východní Evropě; zkušenosti má z USA, Švédska, Švýcarska a Německa; v USA a západní Evropě působil jako hostující lékař na implantologických odděleních,
 • je autorem 230 publikací (včetně předních světových časopisů – Int. J. Oral Maxillofac. Implants, Clin. Oral Impl. Res.) a přednesl více než 350 přednášek v České republice, západní, střední a východní Evropě,
 • se svými spolupracovníky zavedl více než 40 000 zubních implantátů,
 • je členem České stomatologické komory, Implantologického klubu ČR (zakladatel) a European Association for Osseointegration.

 


 

MDDr. Petr ŠvestkaMDDr. Petr Švestka (CZ)

Soukromá praxe Orto Plum s.r.o.

 • V roce 2010 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, obor zubní lékařství,
 • v letech 2010–2011 působil jako zubní lékař v praxi MUDr. Chloubová a Dentkomplex s.r.o.,
 • v letech 2011–2014 se účastnil odborné stáže na ortodontickém oddělení ve Fakultní, nemocnici v Plzni,
 • v roce 2014 získal atestaci z ortodoncie,
 • od roku 2015 provozuje soukromou ortodontickou praxi Orto Plum s.r.o. v Praze.

 


 

MUDr. Michal Žitňanský (CZ)MUDr. Michal Žitňanský (CZ)

Soukromá praxe Jeseník

 • V roce 2004 absolvoval obor stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
 • v letech 2004–2011 působil jako zubní lékař v soukromé praxi MUDr. Žitňanské Marcely v Jeseníku,
 • v roce 2007 získal od ČSK Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař,
 • v roce 2008 dostal od ČSK osvědčení ve dvou odbornostech – praktický zubní lékař parodontolog a praktický zubní lékař stomatochirurg,
 • od roku 2011 je zubním lékařem v soukromé praxi MŽ s.r.o. v Jeseníku,
 • je členem České stomatologické komory, České Parodontologické společnosti a Implantologického klubu České republiky,
 • je členem ve volených orgánech: Oblastní stomatologické komoře Šumperk – Jeseník a Member Ambassador committee for EuroPerio7, EuroPerio8, EuroPerio9 a EuroPerio10 (pro roky 2010–2021).

 


 

MUDr. Pavel Hyšpler (CZ)MUDr. Pavel Hyšpler (CZ)

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská nemocnice Praha

 • V roce 2001 absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, lékařskou fakultu v Hradci Králové, obor stomatologie,
 • v roce 2001 pracoval v privátní ordinaci,
 • od roku 2002 působí na stomatologickém oddělení ÚVN Praha,
 • v roce 2009 byl jmenován primářem stomatologického oddělení v ÚVN Praha.
 • Popromoční vzdělání:
 • v roce 2005 získal způsobilost k samostatnému výkonu povolání
 • v roce 2005 složil profesní zkoušku,
 • v roce 2207 získal osvědčení praktického zubního lékaře
 • v roce 2008 získal osvědčení pro vybranou péči ve stomatochirurgii.
 • Podílí se na vývoji dentálních výronků, výzkumných projektů a článků, prezentuje na sympoziích v České republice a Evropě.