Seminář IMPLANTOLOGIE 2022: Podrobný program

 

11.45 Registrace

 

13.00 Zahájení a přivítání – Strnad J.

 

I. blok přednášek


13.05 Co jsme dříve dělali, a proč už to neděláme

Šimůnek A., Kopecká D. (CZ)

 

13.55 Management měkkých tkání – augmentace a prevence komplikací*

Fischer K. (DE)

 

14.45 Navigovaná chirurgie BioniQ®

Žitňanský M. (CZ)

 

15.35 Diskuze po I. bloku přednášek

 

15.50 Přestávka, občerstvení

 

16.15 Demonstrační workshop Plně navigované chirurgie BioniQ®

 

II. blok přednášek


16.50 Mezioborová spolupráce chirurga, implantologa a parodontologa
s ortodontistou

Dražan J., Švestka P. (CZ)

 

18.25 Přednosti a limity intraorálních skenerů v implantologii – dozrála již technologie?

MUDr. Pavel Hyšpler (CZ)

 

19.05 Diskuze po II. bloku přednášek

 

19.20 Společenská část s rautem

 

22.00 Ukončení

 

*Přednáška v angličtině bude tlumočena do češtiny do sluchátek.

Přednášky se konají v hlavním sále

Demonstrační workshop proběhne ve foyer