Zirkonová protetická práce nesená implantáty v horní čelisti – postupy zhotovení

Spolupráce technika s různými lékaři přináší výhodu – umožňuje mu shromažďovat spousty poznatků a informací na základě jejich individuálních požadavků a potřeb. A právě takových mnohaletých zkušeností využil Matouš Záhorec, zakladatel funkčně estetické laboratoře Know-how Dent, a zpracoval takový postup výroby, na jehož základě vznikají dokonalé finální práce splňující vysoké požadavky dnešní moderní stomatologie na funkci, přesnost, dlouhodobou životnost a estetiku.

V teoretické části se účastníci kurzu seznámí se zpracováním zirkonu. Jak s ním pracovat, jak využít jeho výhody na maximum a jak potlačit nebo alespoň minimalizovat jeho nevýhody? Co obnáší práce nesená implantáty, jak ji připravit a zhotovit, aby sloužila správně co nejdelší dobu? K čemu slouží RTG snímky a fotografie? Tyto i další otázky zodpoví přednášející v průběhu prakticko-teoretické ukázky, během níž projde celý postup výroby All-on-6 v horní čelisti. Cílem kurzu je, aby si každý účastník odnesl nové podněty a potvrdil si dosavadní znalosti.

Kurz je určen zubním technikům i zubním lékařům. Neboť pouze společné znalosti jsou cestou k úspěšné práci.

Termín: 25. 3. 2022
Termín přihlášek do: 13. 2. 2022

Místo konání: LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín

Cena: 8 000 Kč vč. DPH

Z kurzu si každý účastník odnese certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

 

 

Přednášející: Matouš Záhorec

Přednášející: Matouš Záhorec

 • 2008 absolvoval VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, obor zubní technik
 • Od roku 2008 působil jako zubní technik na několika soukromých klinikách
 • 2019 založil funkčně estetickou zubní laboratoř Know-how Dent s.r.o. se specializací na rekonstrukce mezičelistních vztahů a znovuobnovení jejich funkce
 • Pravidelně pořádá školení a přednášky pro zubní techniky

 

Program

8.30 Registrace

9.00–12.00 Dopolední blok: Zpracování zirkonu

 • Parametry konstrukce
 • Vhodný materiál/rozsah práce
 • Výhody a nevýhody zirkonu
 • Jak správně zpracovat zirkon
 • Obecné znalosti k sintrování zirkonu
 • Opracování konstrukce
 • Regenerace – jak funguje?
 • Obecné informace k vrstvení a dobarvení zirkonu
 • Úprava povrchu po glazuře

12.00–12.45 Coffee break

12.45–15.00 Odpolední blok: Postup zhotovení protetické práce ze zirkonu

 • Příprava na implantaci
 • Příprava na otiskování + otisk + skus
 • Zkouška mock-upu – jak si být naprosto jistý výsledným tvarem práce?
 • Čistitelnost a dosed mezičlenů
 • Pasivní vlepení Ti bází
 • Finální práce

15.00–16.00 Diskuze, předání certifikátů

 

Registrace na školení

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře níže.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem do tří pracovních dnů.


Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

< Zpět