Školení pro zubní techniky – pokračovací kurz

Termín: 31. 1.–1. 2. 2020
V pátek 14.00–20.00 hod. a v sobotu 8.00–18.00 hod.

Místo: FN Hradec Králové, Stomatologická klinika, Zubní laboratoř, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Cena školení: 6 600 Kč vč. DPH

Školitelé: Tomáš Havrda, Jana Smejkalová

Rozsah školení: 13 hodin

Program

 • Návrh titanové konstrukce
 • Přehled protetických a laboratorních komponentů
 • Otiskovací postupy a jejich specifika
 • Praktické zhotovení sádrového modelu z připravených otisků
 • Specifika a zásady pro zatmelování konstrukcí na implantáty
 • Opracování kovových konstrukcí, kontrola a zkouška na modelech
 • Estetické a funkční požadavky na implantologickou protetiku
 • Okamžité zatížení na implantátech BioniQ®
 • Brenemarkův můstek
  • Zhotovení šablony
  • Zásady postavení zubů
 • Full arch
  • Zhotovení šablony
  • Zásady postavení zubů

Z kurzu si každý účastník odnese certifikát.
Školení je praktickým kurzem, proto je nutný pracovní oděv, vlastní modelovací nástroje a frézy pro opracování pryskyřice.

Školení je zařazeno do systému celoživotního vzdělávání zubních techniků – KZT.


Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky. Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem. V případě zrušení akce ze strany LASAK bude účastníkovi vrácen uhrazený poplatek za účast v plné výši. Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

V případě zrušení účasti na akci:

 • V termínu delším než 16 pracovních dní před akcí se storno poplatky neplatí.
 • Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před začátkem akce.
 • V termínu 15–6 pracovních dní před akcí se platba za účast nevrací, ale jsou účastníkovi nabídnuty náhradní/jiné termíny dané akce. Pokud není vypsaný další termín akce, je účastníkovi poplatek za akci vrácen v plné výši.
 • V termínu 5 a méně pracovních dní před akcí bude účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Pokud se účastník vůbec nezúčastní akce, bude účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.lasak.cz, v sekci Rychlý přístup.

< Zpět