Postupy zhotovení a parametry konstrukce: Brånemarkův most vs. All-on-six v dolní čelisti – teoreticko-praktický kurz

Účastníci kurzu se seznámí s postupy zhotovení protetické práce nesené implantáty a s rozdíly v případě Brånemarkova mostu a konstrukce pro koncept All-on-six v dolní čelisti. Pozornost bude věnována určení správného rozsahu a tvaru konstrukce pro daný počet implantátů a jejich pozici, včetně principů čistitelnosti konstrukce. Během praktické ukázky modelace pattern resinové konstrukce přednášející ukáže vlastní osvědčené postupy a techniky práce.

Vhodné i pro zubní lékaře

Termín: 11. 2. 2022
Termín přihlášek do: 30. 1. 2022

Místo konání: LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín

Cena: 6 950 Kč vč. DPH

Z kurzu si každý účastník odnese certifikát.

Během akce je zajištěno občerstvení.

 

Přednášející: Matouš Záhorec

 • 2008 absolvoval VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, obor zubní technik
 • od roku 2008 působil jako zubní technik na několika soukromých klinikách
 • 2019 založil funkčně estetickou zubní laboratoř Know-how Dent s.r.o. se specializací na rekonstrukce mezičelistních vztahů a znovuobnovení jejich funkce
 • pravidelně pořádá školení a přednášky pro zubní techniky

 

Program

8.30 Registrace

9.00 – 12.00 Dopolední blok

 • Využití Brånemarkova mostu / konceptu All-on-six
 • Postup plánování implantace, otisku a skusu
 • Určení správného rozsahu cantileveru
 • Parametry konstrukce a retence vzhledem k rozsahu umístění implantátů
 • Zásady čistitelnosti konstrukce vzhledem k typu implantátu a tvaru alveolu

12.00 – 12.45 Coffee break

12.45 – 15.00 Odpolední blok

 • Vytvoření podkladů pro CAD/CAM centrum
 • Praktická ukázka designu konstrukce z pattern resinu
 • Technologické aspekty designu a výroby šroubovaných konstrukcí na implantáty

15.00 – 16.00 Diskuze, předání certifikátů

 

 


Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

< Zpět