Plně digitální workflow v implantologii s LIVE operací

Cílem kurzu je seznámit účastníky s přínosy digitální implantologie. MUDr. Pavel Hyšpler, primář ÚVN Praha, se bude v kurzu zabývat zejména přesností intraorálního skenování, jeho přednostmi a limity. Vysvětlí postupy CT skenování, digitálního plánování a tvorby chirurgických šablon jak pro pilotní, tak pro plně navigovanou chirurgii. Prakticky ukáže zavedení implantátů BioniQ® pomocí plně navigované chirurgie BioniQ® a výrobu protetických prací pomocí IO skenování. Součástí ukázky bude i změření odchylky zavedených implantátů od plánované pozice.

Termín: 1. 10. 2021, od 8.30 do 14 hod.

Místo: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Stomatologické oddělení, budova B2, 1. patro, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Mapa areálu

Cena: 7 950 Kč

Maximální počet osob: 8

Počet kreditů ČSK: 4 body

Z kurzu si každý účastník odnese certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

 

Přednášející: MUDr. Pavel Hyšpler, primář ÚVN Praha MUDr. Pavel Hyšpler, primář ÚVN Praha

 • V roce 2001 absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, Lékařskou fakultu v Hradci Králové, obor stomatologie.
 • V roce 2001 pracoval v privátní ordinaci.
 • Od roku 2002 působí na stomatologickém oddělení ÚVN Praha.
 • V roce 2009 byl jmenován primářem stomatologického oddělení v ÚVN Praha.

Popromoční vzdělání

 • V roce 2005 získal způsobilost k samostatnému výkonu povolání.
 • V roce 2005 složil profesní zkoušku.
 • V roce 2007 získal osvědčení praktického zubního lékaře.
 • V roce 2008 získal osvědčení pro vybranou péči ve stomatochirurgii.

Podílí se na vývoji dentálních výrobků, výzkumných projektů a článků, prezentuje na sympoziích v České republice a Evropě.

 

Program

8.30 Registrace

9.00–12.00 Dopolední blok: Plně digitální workflow

 • Teoretické základy intraorálního skenování
 • Typy skenerů – jejich přesnost (trueness) a opakovatelnost (precision)
 • Skenovací tělíska – jejich tvary, výhody a nevýhody
 • LIVE ukázka skenování implantátů
 • Úvod do pilotní a plné navigace
 • LIVE operace s plně navigovanou chirurgií BioniQ®

12.00–12.45 Přestávka

12.45–14.00 Odpolední blok

 • Předání protetické práce
 • Zhodnocení přesnosti navigace CBCT
 • Diskuze

 

O stomatologickém oddělení ÚVN Praha

Stomatologické oddělení ÚVN Praha patří se svojí činností od roku 1912 k nejstarším zubním oddělením v ČR. Byl zde mimo jiné zaveden první český dentální implantát, a to 14. prosince 1976.

Stomatologické oddělení ÚVN poskytuje komplexní péči s výjimkou ortodontické terapie. Významnou oblastí jeho činnosti je pregraduální a postgraduální výuka. V návaznosti na koncepci vzdělávání v AČR je také výukovou základnou pro vojenské stomatology.

V současné době patří ke špičce v ČR zejména v augmentacích (výkony při nedostatku kosti před implantací) s použitím destičkových koncentrátů, v navigované implantologii a v CAD/CAM protetice (protetika zhotovovaná pomocí 3D tiskáren a CNC fréz).

Oddělení disponuje nejmodernější technikou a vybavením v rámci celé České republiky: zubní CBCT, intraorální protetický skener, digitální analýza okluze, operační mikroskop, endomotory a apexlokátory atd.

 


Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů

< Zpět