Dvoudenní praktický kurz pro zubní lékaře – protetiky

s MUDr. Ditou Dufkovou a MDDr. Ondřejem Heneberkem

 

Kurz pod vedením MUDr. Dity Dufkové a MDDr. Ondřeje Heneberka je zaměřen na praktické použití otiskovacích komponent systému BioniQ® a práci s nimi a na použití provizorních pilířů při okamžitém zatížení dolní i horní čelisti.

Účastníci kurzu se přímo nad pacienty budou věnovat zejména následujícím oblastem:

 • zhotovení provizorních protetických náhrad u Brånemarkových můstků a full arch konstrukcí,
 • zhotovení protetických konstrukcí na provizorních implantátech ProImplant,
 • podmínkám artikulace při odevzdávání definitivních protetických náhrad u rozsáhlých mostů i sólo korunek.

Termín: bude upřesněn

Místo konání: Stomatologická klinika FN Hradec Králové – protetické oddělení, budova č. 11, 3. patro, knihovna

Maximální počet osob: 6

Cena: 6.500 Kč vč. DPH

Termín přihlášek: bude upřesněn

Občerstvení během celého kurzu je zajištěno.

 

Program

Středa 19. 6. 2019 od 8.00 do 15.00 hod.

8.00     Pacient 1 – otisk na Brånemarkův můstek pro okamžité zatížení – fixace otiskovacích členů pro úspěšný otisk

9.00     Zhotovení provizorního můstku, kontrola fixace, kontrola a redukce okluzní roviny

11.00    Pacient 2 – nasazení definitivního frézovaného můstku – definovaný fixační moment pro šrouby, zaslepení fixačních štol, poučení pacienta o pravidlech hygieny

13.30    Občerstvení

14.00    Pacient 1 – nasazení provizorního můstku – redukce provizoria, pravidla odlehčení můstku při okamžitém zatížení

 

Čtvrtek 20. 6. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.

8.00     Pacient 3 – otisk pro full arch konstrukce – fixace otiskovacích členů, zhotovení individuální lžíce při divergentních implantátech

9.00     Nasazení a artikulace finálních protetických náhrad (sólo korunky a zkráceného zubního oblouku)

10.00    Pacient 3 – nasazení provizorního můstku – kontrola artikulace, odlehčení můstku pro hygienický přístup, poučení pacienta o pravidlech hygieny

 

Registrace na školení

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře níže.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem do tří pracovních dnů.


Přihláška na školení
Storno podmínky

V případě všech druhů akcí – školení, seminářů, kurzů, kongresů apod. (dále jen „akce“), pořádaných společností LASAK s.r.o., Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín, (dále jen „LASAK“), jsou pevně stanoveny storno podmínky.

V případě zrušení akce ze strany LASAK

 • Pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, vyhrazuje si LASAK právo na zrušení akce. Účastníkovi bude vrácen poplatek v plné výši.
 • LASAK si při zrušení akce vyhrazuje právo zříci se odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje vzniklé účastníkovi z důvodů, jež utrpěl účastník situací nastalou mimo kontrolu LASAK, např. z důvodu nemocí, epidemií, stávek, živelných pohrom, teroristických útoků aj. liberačních důvodů, stejně tak jako v případě zrušení akce rozhodnutím LASAK z preventivních důvodů.
 • Zpráva o zrušení akce bude rozeslána e-mailem.

V případě zrušení účasti na akci ze strany účastníka uhradí účastník

 • 0 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 25 a více pracovních dní před termínem akce.
 • 50 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti od 24. do 13. pracovního dne před termínem akce.
 • 100 % z účastnického poplatku, pokud dojde ke zrušení účasti 12 a méně pracovních dní před termínem akce.

Storno poplatek není účastníkovi účtován, pokud

 • za sebe najde náhradu – nového účastníka, který se akce zúčastní. Na tuto skutečnost musí účastník upozornit min. 2 dny před termínem akce.
 • si vybere z nabídnutých alternativních termínů dané nebo jiné akce, pokud jsou k dispozici, a pokud novou skutečnost nahlásí účastník v termínu delším než 13 pracovních dní před termínem akce. Seznam alternativních termínů a akcí předloží účastníkovi odpovědná osoba za akce.
 • Případný rozdíl v ceně účastnického poplatku akce bude vyúčtován dle skutečnosti.
 • Pokud se účastník akce vůbec nezúčastní, bude mu účtován 100% storno poplatek z účastnického poplatku za akci.
 • Veškeré změny a případná storna ze strany účastníka je třeba oznámit písemně na e-mail kontaktní osoby zodpovědné za danou akci.

Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti LASAK s.r.o.
Účastník souhlasí, aby osobní údaje, které uvedl v této přihlášce, zpracovávala společnost LASAK s.r.o. pro uvedené marketingové a obchodní účely.


Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.lasak.cz, v sekci Rychlý přístup.

 

< Zpět